Aktualności

 

[28 lipca 2016]

Krótka informacja dla tych spośród planujących wnioskować o stypendium rektora na rok akademicki 2016/2017, którzy:

  • → na początku października będą (już) poza Warszawą i Polską, np. z powodu Erasmusa,
  • → będą ubiegać się o stypendium (również) na podstawie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Więcej informacji…

[22 lipca 2016]

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o giełdzie wymiany miejsc w akademikach oraz o przekazaniu wniosku do ponownego rozpatrzenia. Więcej informacji…


[23 czerwca 2016]

BSS uruchomił akademikowe podstrony na swojej stronie internetowej (www.bss.uw.edu.pl), zamknięto więc stronę prowadzoną przez Natalię Wojciechowską pod naszym adresem.

Przypominamy tez o tym, że od początku sesji do 1 października 2016 r. OKSS nie dyżuruje regularnie. Zapraszamy do umawiania się na spotkania indywidualnie, za pośrednictwem e-maila.


[11 maja 2016]

Z uwagi na wyjazd szkoleniowy dla komisji stypendialnych musimy odwołać dyżury 12 i 13 maja.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt; adres e-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl.


[11 lutego 2016]

Stypendia wypłacane studentom przez UW a rozliczenie podatkowe

Stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne ani zapomoga nie podlegają opodatkowaniu. 

Oznacza to, że UW nie wystawia PIT pobierającym je osobom, a środków z tych stypendiów nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

[12 stycznia 2016]

Studentów Instytutu Historycznego zapraszamy do naszego Biura po decyzje ws. stypendium rektora

  • we środę 13 stycznia w godz. 10.00-18.00
  • we czwartek 14 stycznia w godz. 10.00-18.00.

14 stycznia wieczorem przygotujemy listy stypendialne, więc nieodebranie decyzji w wyznaczonych wyżej terminach będzie skutkować wypłaceniem stypendium najwcześniej w lutym.

Wypłaty

Najbliższą wypłatę zrealizujemy 22 stycznia, kolejną 19 lutego.

Terminy wypłat w semestrze letnim podamy, gdy zostaną już one ustalone z Kwesturą.

[15 grudnia 2015]

Wypłata stypendium rektora za październik, listopad i grudzień zostanie zrealizowana 23 grudnia 2015 r.
Przelew otrzymają:

  • studenci, którzy odebrali decyzje w naszym Biurze,
  • studenci zaoczni i przebywający na wyjazdach, którzy wypełnili formularz z notki poniżej przed godz. 23.59 we wtorek.

 

[8 grudnia 2015]

Informacja o PROGACH I DORĘCZANIU DECYZJI

Informacja dla studentów na Erasmusie, innych wyjazdach i studentów zaocznych.

W związku z powtarzającymi się pytaniami, chcielibyśmy poinformować, że niewyświetlanie statusu rozpatrzenia jest skutkiem trwającego procesu dostosowania USOSweb (który służy studentom nie tylko na UW) do elektronicznego doręczania decyzji. Mamy nadzieję, że Uniwersytet będzie zainteresowany wdrożeniem tego sposobu doręczania i w przyszłym roku osoby dysponujące kontami na ePUAP będą mogły odebrać decyzję kilkoma kliknięciami.

Po południu opublikujemy też progi uprawniające do otrzymania stypendium.

Sposób przeliczania średniej na punkty jest następujący: (średnia-4.00)×100. Punkty za osiągnięcia można sprawdzić w szczegółach wniosku o stypendium.

Przypominamy, że osoby, które warunkowo zaliczyły rok otrzymują 0 punktów za kryterium średniej ocen.

[6 grudnia 2015]

Status Rozpatrzony (decyzja do wysłania) oznacza, że rozpatrzono wniosek i przygotowano decyzję do doręczenia. Ten proces trwa i jeszcze nie wszystkie wnioski mają taki status. Przygotowujemy od razu wszystkie decyzje –  i te pozytywne, i negatywne, łącznie będzie ich prawie pięć tysięcy. Brak dopisku o efekcie rozpatrzenia decyzji to nie błąd. Rozstrzygnięcie znajduje się na decyzji papierowej.

Jak co roku będziemy doręczać decyzje w Biurze OKSS.  Biuro będzie czynne również wieczorami oraz w weekendy (godziny i dni pracy Biura opublikujemy w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni). Doręczenie decyzji to warunek wypłaty stypendium. Oczywiście będziemy wysyłać decyzje pocztą, jednak należy pamiętać, że pieniądze możemy wypłacić dopiero, kiedy wróci do nas zwrotka, więc warto przyjść i odebrać ją osobiście.

Progi opublikujemy po zakończeniu doręczania decyzji.

Nie możemy odpowiadać mailowo na pytania o przyznanie stypendium – to dane wrażliwe. Telefonicznie też nie możemy udzielić takiej informacji.

[4 grudnia 2015]

Stypendium rektora wyniesie 650 zł miesięcznie i otrzyma je 6% najlepszych studentów każdego kierunku i roku studiów. Stypendium wypłacane będzie przez 9 miesięcy – do czerwca. Transza grudniowa obejmie wypłaty za październik, listopad i grudzień.
 
Statusy wniosków w USOSweb będą się zmieniać w ciągu najbliższych dni.
Będziemy też informować o terminie i miejscu doręczania decyzji.

[23 listopada 2015]

Zawieszamy dyżury merytoryczne. Osoby umówione na spotkania z nami zapraszamy w ustalonych godzinach.

[21 listopada 2015]

Informacja ws. adresów, adresów e-mail i numerów kont. Zachęcamy do dbania o to, by w USOS były aktualne dane.

Więcej informacji nt. stypendium rektora.

[16 listopada 2015]

Drodzy Studenci!

Otrzymujemy dziennie kilkanaście e-maili z pytaniem, dlaczego wniosek o stypendium rektora wciąż ma status „Zarejestrowany”. Jeśli wniosek złożono w wersji papierowej najpóźniej 15 października, nie ma powodów do niepokoju, trzeba jedynie uzbroić się w cierpliwość. Natomiast

odpowiedź na każdą z tych wiadomości to czas, który moglibyśmy poświęcić na przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia, a ponieważ w wiadomościach rzadko znajdują się informacje, które pozwalają na szybkie określenie, gdzie Państwo studiują, mówimy raczej o godzinie niż kwadransie dziennie.

Prosimy o niewysyłanie tego typu wiadomości i zastrzegamy sobie prawo do nieodpisywania na nie, bowiem odpowiedź na to pytanie znajduje się w notkach i wiadomościach poniżej.

Jeśli mamy wątpliwości odnośnie do wniosku czy osiągnięć, kontaktujemy się z Państwem bezpośrednio.

Prosimy o wyrozumiałość i zapoznawanie się z informacjami na stronie.

Więcej informacji nt. stypendium rektora.

Gotowy do rozpatrzenia i data doręczenia do organu

Przypominamy, że status Gotowy do rozpatrzenia pojawia się w chwili, gdy OKSS akceptuje wniosek w USOSweb. Akceptujemy tylko te wnioski, które trafiły do nas w wersji papierowej.

W szczegółach wniosku o stypendium rektora pojawia się data doręczenia do organu — w wypadku tych wniosków w wyniku błędu USOSweb wyświetla bieżącą datę. Problem rozwiążemy w ciągu kilku najbliższych dni. Proszę się nie przejmować tą datą!

Więcej informacji nt. stypendium rektora.

OSTATNI MOMENT NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA!

Kilka porad i wskazówek:

1) istotne jest, by wniosek został jeszcze dziś, tj. 15 października złożony w jednostce albo nadany w placówce Poczty Polskiej (prywatni operatorzy ani kurierzy się nie liczą)!!

2) jeśli z jakiegoś powodu nie można zarejestrować wniosku w systemie (późna immatrykulacja, brak numeru konta w USOSweb i niemożność dodania go*) – NALEŻY NAPISAĆ GO SAMODZIELNIE (ODRĘCZNIE ALBO W EDYTORZE TEKSTU) I PODPISANY WYSŁAĆ NAJPÓŹNIEJ 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NA ADRES KOMISJI STYPENDIALNEJ JEDNOSTKI! Do nas zaś należy przysłać mail z informacją o złożeniu wniosku w takiej postaci.  W mailu koniecznie trzeba podać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer indeksu.

*przy dodawaniu numeru konta trzeba sprawdzić, czy nie wkleiły się niewidoczne znaki. Prawidłowy i dobrze wklejony numer konta podświetla się na zielono. Spacje między cyframi w układzie xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx są dozwolone. Żeby sprawdzić, czy numer jest poprawny, po jego wklejeniu/wpisaniu trzeba nacisnąć przycisk TAB.

Przepraszam, że tyle wielkich liter, ale czasem trzeba.

[12 października 2015]

Przypominamy, że:

  • termin składania wniosków o stypendium rektora upływa 15 października 2015 r.
  • termin składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne na październik upływa 12 października 2015 r. złożenie wniosku po tym terminie będzie skutkowało przyznaniem stypendium od listopada.
  • Jeśli Dziekanat/Sekretariat/Komisja danej jednostki nie przyjmuje interesantów w ww. terminach, wniosek można nadać pocztą na adres KS jednostki.

 

Numer konta bankowego można wprowadzać i zmieniać w zakładce Dla studenta > Stypendia > Numer konta bankowego

[5 października 2015]

W związku z powtarzającymi się pytaniami o to, kiedy w OKSS będzie można złożyć wniosek o stypendium rektora, uprzejmie informujemy: wnioski należy składać w komisjach stypendialnych jednostek prowadzących kierunek, na którym wnioskują Państwo o stypendium.

Innymi słowy: studenci kierunków prowadzonych przez WDiNP składają wnioski w KS WDiNP, studenci OSA składają wnioski w KS OSA, studenci WZ – w KS WZ, itd. To właśnie oznaczają widoczne na wniosku słowa „Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów za pośrednictwem komisji stypendialnej [nazwa jednostki]”.

UWAGA! W niektórych jednostkach wnioski składa się w Sekretariatach/Dziekanatach/Sekcjach Studenckich. Stosowną informację zapewne umieszczono na stronie internetowej jednostki / fanpage’u komisji albo można ją uzyskać drogą mailową.

[2 października 2015]

Można już składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów (i wszystkie inne świadczenia).

Kilka informacji techniczno-praktycznych

Jeśli na wniosku nie pojawił się etap studiów, proszę dopisać go ręcznie. Etap to rok studiów.

Tak samo należy postąpić, gdy nie pojawił się adres korespondencyjny.

Osoby, które studiują na tym samym, co w roku 2014/2015 kierunku studiów, nie załączają zaświadczenia.

Tylko studenci, którzy ubiegają się o stypendium na podstawie średniej uzyskanej na innym niż wskazany we wniosku kierunku lub innej uczelni, zobowiązani są załączyć do wniosku zaświadczenie o uzyskanej średniej.

[30 września 2015]
Informacje odnośnie do przyznania stypendium rektora w roku 2015/2016 zamieszczamy w kategorii „Stypendium rektora”. Prosimy o zwracanie uwagi na daty przy wpisach!

 

Dyżury

Dyżury nie odbywają się w dni wolne od zajęć dydaktycznych, a więc wrócimy dopiero w październiku.

Przez całe wakacje można umawiać się z nami indywidualnie. Adres e-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl.