Aktualności 2016/2017

 

27 listopada 2016

Ogłosiliśmy kwotę stypendium rektora i procent studentów, jakiemu zostanie ono przyznane. Więcej informacji…

19 października 2016

Zebraliśmy w jednej notace odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania od i dla wnioskujących o stypendium rektora w roku akademickim 2016/2017.  Piszemy o średniej ocen, brakach w dokumentach, zmianie statusów wniosków, modyfikacji adresów i numerów konta oraz kilku innych sprawach. Więcej informacji…

17 października 2016

Ostatni dzień składania wniosków o stypendium rektora!

Podpisane, papierowe wnioski muszą dziś trafić do sekretariatów / dziekanatów / komisji stypendialnych jednostek albo zostać nadane na Poczcie Polskiej. Więcej informacji…

[Problem z ekranem 4 wniosku o stypendium rektora]

13 października 2016, 12:50 

Problem rozwiązany. W centralnym USOSwebie można już rejestrować wnioski bez przeszkód. Prosimy pamiętać o złożeniu wydrukowanych i podpisanych wniosków w dziekanatach / sekretariatach / komisjach w terminie do 17 października.

Osoby, które skontaktowały się z nami mailowo otrzymają wiadomość na swoje skrzynki.

***

We wniosku o stypendium rektora nie można przejść przez ekran 4. Problem pojawił się w środę po aktualizacji USOSweba w środę po południu i pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Każdego, kto jeszcze nie zarejestrował wniosku, a chciałby to zrobić prosimy o przesłanie wiadomości z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko,
  • numer indeksu,
  • kierunek i rok studiów,
  • planowany termin złożenia wniosku w komisji / sekretariacie / dziekanacie lub wysłania go pocztą.

Gdy błąd zostanie naprawiony, wyślemy do osób, które się z nami skontaktują wiadomość, że mogą już zarejestrować wniosek w USOSweb.

 

More info about Rector’s Scholarship…

Wnioski o stypendium rektora można składać w komisjach, sekretariatach lub dziekanatach jednostek do 17 października 2016 rWięcej informacji o zasadach składania wniosków, terminach, załącznikach…

Dodatkowe informacje:

→ dla studentów przebywających na wyjazdach zagranicznych,
→ dla studentów przyjętych na 1. rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.