Home » Aktualności » Wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie

 

Wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie

 

Stąd (oraz z Niezbędnika, dział Wzory pism) możecie pobrać wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie. Jak widzicie, nie jest on zbyt skomplikowany, zawiera jednak wszystkie dane, których podanie znacznie ułatwi nam przeprowadzenie postępowania.

Chcielibyśmy opisać w kilku słowach, kiedy warto wnioskować o ponowne rozpatrzenie.

Dobre uzasadnienie

 • Mam wyższą średnią, niż podana we wniosku i jednocześnie wyższą lub równą progowi. W październiku dziekanat obliczył ją nieprawidłowo, co spowodowało, że OKS wydał decyzję negatywną. A stypendium przecież mi się należy.
  • Do takiego wniosku KONIECZNIE należy załączyć zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające prawidłowo wyliczoną średnią;
 • Złożyłam wniosek na postawie średniej, ale mam też osiągnięcia sportowe.
  • W załączeniu powinny znaleźć się zaświadczenia z AZS potwierdzające liczbę punktów przyznawanych za dany typ osiągnięć;
 • Dziekanat wpisał mi warunek, którego tak naprawdę nie mam.
  • W załączeniu powinno znaleźć się zaświadczenie z Dziekanatu o bezwarunkowym zaliczeniu roku;

Złe uzasadnienie

 • Mam średnią o 0,01 niższą od progu, to tak niewiele, że powinienem dostać stypendium.
  • Próg średniej nie będzie obniżany – w pierwszym przyznaniu rozdysponowaliśmy stypendia 5% uprawnionych studentów;
 • Nie dostałem stypendium z powodu uzyskania tytułu magistra, a przecież na studiach, na których wnioskuję, takiego tytułu jeszcze nie mam.
  • Zgodnie z przyjętą przez nas (i Ministerstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego, można kliknąć tutaj, i spojrzeć na punkt k.) wykładnią art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendium rektora nie przysługuje studentom, którzy uzyskali już tytuł magistra, bez względu na to, czy studiują na I czy II stopniu;
 • Mam trudną sytuację materialną, mieszkam daleko od Warszawy, stypendium pomogłoby mi w utrzymaniu się w Warszawie.
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie jest stypendium o charakterze socjalnym, lecz motywacyjnym. Jedyną możliwością otrzymania go jest uzyskanie odpowiednio wysokiej średniej ocen (zapraszamy do działu Progi) oraz spełnienie warunków formalnych (brak wpisu warunkowego, niepowtarzanie roku);

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.