Home » Aktualności » Stypendia » Stypendium rektora przyznane!

 
 

Stypendium rektora przyznane!

 
 

Drodzy Studenci!

Większości z Was wyniki przyznań pojawiły się w USOSweb w panelu Wnioski już dzisiaj*.

* W związku z tym, że wyniki przyznań były wprowadzane do USOS od niedzieli rano do poniedziałku rano studenci 3, 4 i 5 roku prawa na WPiA – którym przyznania wprowadzono ok. 4-5 rano – zobaczą wyniki po kolejnej migracji, czyli we wtorek.

* Wskutek ponownego sprawdzenia wyników przyznań może wystąpić konieczność drobnych korekt – prawie na pewno nikomu stypendium nie zostanie wycofane, a nawet kilka osób może je jeszcze otrzymać. We wtorek, po migracji, w USOSweb powinny znaleźć się już ostateczne wyniki.

Wszystkim stypendystkom i stypendystom serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, że informacje w USOSWeb to nie decyzje – z wnioskami o ponowne rozpatrzenie poczekajcie do czasu, aż dostaniecie decyzje administracyjne (papierowe).

Progi pojawią się w odpowiedniej zakładce naszej strony jeszcze w tym tygodniu.

Mamy nadzieję, że w styczniu stypendia rektora zostaną przyznane w następujących jednostkach: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Germanistyki, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz EUROREG (o ile wnioski z tych jednostek w końcu do nas trafią…).

[WYPŁATY] Wypłaty zaplanowane są na 20 grudnia. Żeby otrzymać przelew, trzeba mieć wpisany do USOS numer swojego konta bankowego – kto do tej pory o to nie zadbał, z całą pewnością wypłaty w grudniu nie dostanie.

[ważne informacje]

1. Rankingi, które widać w USOS są tylko pomocnicze – z nich wyliczana jest średnia. Przy przyznawaniu stypendium brane pod uwagę są ponadto punkty za osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe. Dopiero suma tych punktów ustala ostateczną pozycję studenta na kierunku/roku i kierunku.

2. Niektórzy z Was nie widzą ani statusu Rozpatrzony pozytywnie ani Rozpatrzony negatywnie, mimo że wniosek został złożony w terminie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Oznacza to, że z powodów technicznych musieliśmy wniosek rozpatrzyć „ręcznie”. W takich wypadkach – proszę przysłać na adres oks@samorzad.uw.edu.pl swoje imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, wydział i numer indeksu. Znacznie ułatwi i przyspieszy nam to pracę.

3. Oświadczenie o niepobieraniu złożyliście razem z wnioskiem. Jeśli ktoś oświadczył nieprawdę, czyli jednak ma tytuł magistra albo otrzymał stypendium na I stopniu mając już tytuł licencjata – prosimy niezwłocznie zgłosić się do nas, najlepiej e-mailem.

4. Decyzje administracyjne będą, jak co roku, wystawiane w dwóch turach: najpierw pozytywy, potem negatywne. Dopiero od tych papierowych decyzji będzie można się odwołać. Prosimy, nie przysyłajcie wniosków o ponowne rozpatrzenie PRZED otrzymaniem decyzji.

5. Przyznane/Wycofane pojawia się w przypadku studentów, którym przyznaliśmy stypendium, ale którzy nie mogą otrzymać jego wypłaty w danym miesiącu. Oznacza to, że są na urlopie albo nie wprowadzili numeru konta do USOS. Tym, którzy urlopują, wypłacimy zaległe środki po powrocie na studia. Tym, którzy nie wprowadzili numeru konta – pieniądze wyślemy jak już będziemy wiedzieli, gdzie mają one dojść :) Pamiętać należy tylko o tym, że wypłacamy stypendia co miesiąc i po zamknięciu jednej listy nie robimy nowej aż do kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli więc ktoś z Was wprowadził numer po 16.12.13, wypłatę dostanie w styczniu 2014, oczywiście z wyrównaniem.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.