Home » Aktualności » Informacje o rozstrzygnięciach i odbiór decyzji

 
 

Informacje o rozstrzygnięciach i odbiór decyzji

 
 

Zmiany w statusach wniosków

Rozpoczęliśmy wprowadzanie do USOSweb informacji o rozpatrzeniu pozytywnym bądź negatywnym wniosków o stypendium rektora. Z powodów oczywistych nie wszyscy zobaczą tę zmianę tego samego dnia. Bardzo prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość – we środę 3. grudnia  wszyscy studenci (za wyjątkiem studentów wymienionych niżej jednostek) powinni zobaczyć zmianę w statusie wniosku.

Studenci kierunków prowadzonych w jednostkach: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Zarządzania, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Katedra Ukrainistyki oraz UKKNJF otrzymają informacje o przyznaniu stypendium w styczniu. Spowodowane jest to bardzo późnym przygotowaniem rankingów stypendialnych i przekazaniem wniosków do OKSS albo nieprzekazaniem ich do dziś. W żadnym z powyższych wypadków za opóźnienie nie jest odpowiedzialna Komisja Stypendialna lecz szeroko pojęta administracja.

Aby sprawdzić status wniosku, trzeba zalogować się do centralnego USOSweba, wejść w zakładkę Dla Studenta, a potem we Wnioski. Przy wniosku o stypendium rektora będzie widoczne rozstrzygnięcie.

Odbiór decyzji pozytywnych

Warunkiem wypłaty stypendium w grudniowej transzy jest doręczenie decyzji wnioskodawcy. Zanim nadamy listy pocztą, otworzymy Biuro na prawie dwa tygodnie, aby umożliwić szybki odbiór decyzji. Godziny pracy Biura zamieścimy na naszej stronie – decyzje będzie można odbierać między 3. a 15. grudnia, również w weekendy.

Osobom, które otrzymają stypendium wyślemy także maile z informacją i przypomnieniem na adresy podane do kontaktu z uczelnią (nie na “prywatne” adresy!).

obrazek

Erasmus+

Poprosiliśmy Wydziały, aby przekazały nam informacje o tym, kto wyjechał na stypendium. Prosimy jednak, by osoby, które przebywają na Erasmusie lub innej wymianie zagranicznej i nie mogą zjawić się w OKS, aby szybko odebrać decyzję, przysłały nam mail o tytule ERASMUS, i podały w treści imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz adres, na który list z decyzją ma być wysłany – jeśli jest inny niż adres zameldowania.

Zaoczni

Osoby ze studiów zaocznych, które mogą przyjść do OKS w ciągu tygodnia lub w soboty 6. lub 13. grudnia – serdecznie zachęcamy do zajrzenia do nas. Decyzje do studentów studiów zaocznych zamierzamy wysłać w pierwszym możliwym terminie, jednak zwrotne potwierdzenia odbioru mogą nie zdążyć wrócić do OKS przed terminem przekazania list stypendialnych.

Biuro w soboty otwarte będzie dla wszystkich.

Upoważnienia

Decyzję może w imieniu wnioskodawcy odebrać osoba trzecia. Musi ona mieć przy sobie pisemne upoważnienie od wnioskodawcy. Upoważnienie musi zostać w aktach sprawy.

Procent i kwota

Wreszcie najważniejsze. Stypendium otrzyma 7% najlepszych spośród studentów każdego roku i każdego kierunku. Kwotę podamy do wiadomości niebawem, po tym, jak Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior podpisze postanowienie. Należy przy tym być dobrej myśli. :)

W zakładce Stypendia może (ale nie musi) w związku z tym pojawiać się informacja o przyznaniu stypendium w kwocie 0,00 zł. Pod koniec tygodnia już wszyscy stypendyści powinni widzieć kwoty.

Może się zdarzyć, że nie odpowiemy na maile z pytaniami, na które odpowiedź zawarta jest w tej notce.

Prosimy też o wstrzymanie się z pisaniem z pytaniem o status wniosku do środy. Przypominamy jednocześnie, że pod uwagę przy rozpatrywaniu brane były wyłącznie te wnioski, które złożono w wersji papierowej!

Decyzje negatywne

Te decyzje będziemy przygotowywać sukcesywnie. Szczegółowe informacje pojawią się w styczniu. Proszę się nie martwić o upływ terminu – ten zaczyna biec od dnia doręczenia decyzji papierowej, nie zaś od momentu przekazania informacji drogą elektroniczną.

 

No Comments

  1. […] aby umożliwić szybki odbiór decyzji. Godziny pracy Biura zamieszczone zostaną na stronie OKSS (www.oks.uw.edu.pl) – decyzje będzie można odbierać między 3. a 15. grudnia, również w […]