Home » Aktualności » Stypendium rektora na Erasmusie+ albo innym stypendium wyjazdowym

 
 

Stypendium rektora na Erasmusie+ albo innym stypendium wyjazdowym

 
 

Studenci przebywający na Erasmusie+ mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej! (Również stypendia socjalne, specjalne i zapomogi).

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

  1. upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury złożyć wniosek w USOSweb i PDF wysłać e-mailem upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie w komisji stypendialnej jednostki upoważniającego studenta.
  2. po otwarciu tury złożyć wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skany wniosku i załączników oraz wysłać na adres e-mail komisji stypendialnej jednostki, a dokumenty niezwłocznie wysłać pocztą na adres KS.
Data stempla pocztowego zostanie uznana za datę złożenia wniosku, przesłanie skanów ułatwi pracę Komisji.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.