Home » Aktualności » Stypendium rektora za olimpiady

 
 

Stypendium rektora za olimpiady

 
 

Studenci przyjęci na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium może otrzymać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 procent studentów danego roku danego kierunku studiów.

Warunki formalne

Student musi zostać przyjęty na studia w roku uzyskania egzaminu maturalnego.
Musi być laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.
Profil olimpiady musi być zgodny z obszarem wiedzy, do którego przynależy kierunek studiów studenta.

Kwota

Studenci otrzymujący stypendium rektora na podstawie wyników w olimpiadach dostają stypendia w takiej samej wysokości, jak studenci innych lat. Wysokość stypendium zostanie podana do wiadomości nie później niż 14 dni przed pierwszą wypłatą (w II połowie listopada).

Tags: , , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.