Home » Aktualności » Stypendium rektora – o co warto zadbać jeszcze w wakacje?

 
 

Stypendium rektora – o co warto zadbać jeszcze w wakacje?

 
 

Najważniejsze: wszelkie pytania związane ze stypendium rektora należy kierować do naszej Komisji. E-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl. Należy możliwie dokładnie opisać problem/pytanie i pamiętać o podpisaniu się imieniem, nazwiskiem, numerem indeksu, kierunkiem i rokiem studiów. Ułatwi nam to szybkie załatwienie sprawy.

Wyjeżdżam na stypendium / staż / zgrupowanie / wakacje w czasie, gdy będzie trwała tura rejestrowania wniosków w USOSweb i nie wrócę przed połową października. Jak mogę złożyć wniosek o stypendium rektora?

Są dwie możliwości: złożenie wniosku przed wyjazdem albo upoważnienie osoby trzeciej.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przed wyjazdem, przynieś do Komisji Stypendialnej albo Dziekanatu/Sekretariatu  samodzielnie napisany wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2016/2017. Na wniosku muszą znaleźć się Twoje dane i podpis. Komisja / Dziekanat / Sekretariat ma obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet jeśli nie został on wydrukowany z USOSweb. Wniosek w USOSweb też trzeba będzie wypełnić i zrobisz to w czasie trwania tury, ale nie będziesz się martwić o dostarczenie go na czas do Komisji / Dziekanatu / Sekretariatu.

Dane kontaktowe do Komisji i pracowników możesz znaleźć w zakładce Baza KS.

Jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia za Ciebie wniosku (czyli podpisania go i dostarczenia do Komisji / Dziekanatu / Sekretariatu), zostaw tej osobie pisemne upoważnienie, w którym podasz swoje dane (najlepiej włącznie z numerem dowodu osobistego) i analogiczne dane osoby upoważnianej. Jeśli wiesz już, że nie będzie Cię w Polsce również w czasie doręczania decyzji (początek grudnia) napisz w upoważnieniu, że jest ono ważne nie tylko w zakresie złożenia wniosku, ale również odebrania decyzji.

Mam osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe / za rok 2015/2016. Jakie dokumenty powinienem zebrać?

Bardzo skrupulatnie sprawdzamy osiągnięcia, które studenci zgłaszają we wnioskach o stypendium. W zeszłym roku korespondowaliśmy z ponad 150 osobami w sprawie dostarczenia wymaganych poświadczeń. Stypendia przyznawane są na każdym roku każdego kierunku i dopóki nie dostaniemy wszystkich dokumentów danej osoby – albo informacji, że nie jest ona w stanie odpowiednio danego osiągnięcia udokumentować – przyznanie stypendium na danym roku jest zablokowane. Co więcej, decyzje wydajemy od razu dla wszystkich kierunków. Zatem im więcej prawidłowo poświadczonych osiągnięć, tym szybciej OKSS podejmie decyzje w sprawach całego UW.  Dlatego załączenie do wniosku wszystkich poświadczeń jest niezwykle istotne.

Wykaz dokumentów poświadczających osiągnięcia znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Warto zawczasu przygotować potrzebne dokumenty.

Najczęściej we wnioskach brakuje programów konferencji – bez programu, w którym wskazano ośrodki naukowe reprezentowane przez uczestników nie jesteśmy w stanie określić zasięgu i ustalić liczby należnych punktów. W zeszłym roku zweryfikowaliśmy 285 konferencji, programy 157 musieliśmy wyszukać w internecie albo poprosić o ich dosłanie wnioskujących studentów. To oczywiście wydłużyło proces weryfikacji wniosków.

Braki też często dotyczą artykułów publikowanych lub zgłoszonych do druku. Informacja o tym, kiedy dany numer czasopisma lub książka się ukazały jest kluczowa – punkty możemy przecież przyznać wyłącznie za te osiągnięcia, które zaistniały w roku akademickim 2015/2016, a więc między 1 października 2015 r. a 30 września 2016 r.

We wniosku nie należy wskazywać publikacji, za których przyjęcie do druku dostało się punkty i stypendium rektora w poprzednim roku.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.