Home » Aktualności » Wysyłanie wniosków z zagranicy (np. z Erasmusa)

 
 

Wysyłanie wniosków z zagranicy (np. z Erasmusa)

 
 

AKTUALNYCH INFORMACJI SZUKAJ W AKTUALNOŚCIACH PUBLIKOWANYCH OD WRZEŚNIA 2017!!!

Osoby przebywające na Erasmusie+ mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej! (Również stypendia socjalne, specjalne i zapomogi).

Wydrukowany, podpisany wniosek o stypendium rektora musi fizycznie dotrzeć do Komisji Stypendialnej jednostki nie później niż 17 października 2016!

W tym wpisie przedstawiliśmy zasady składania wniosku o stypendium rektora (i inne stypendia) przed rozpoczęciem tury wnioskowania. Tym, którzy złożyli wnioski poza systemem przypominamy o obowiązku wypełnienia wersji elektronicznej wniosku. Bez danych w systemie ani KS wydziału, ani OKSS nie będzie mogła sprawnie rozpatrzeć wniosku.

Osoby, które przebywają za granicą w czasie tury wnioskowania i nie złożyły wniosków z wyprzedzeniem

mają dwie możliwości:

  1. NATYCHMIAST po otwarciu tury zarejestrować wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skany wniosku i załączników oraz wysłać na adres e-mail komisji stypendialnej jednostki i do wiadomości OKSS (adres oks@samorzad.uw.edu.pl należy wpisać w pole DW:), a dokumenty NIEZWŁOCZNIE wysłać pocztą na adres KS jednostki.
  2. po otwarciu tury zarejestrować wniosek w USOSweb i PDF wniosku wysłać e-mailem upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie w komisji stypendialnej jednostki upoważniającego studenta. Upoważnienie musi zawierać dane upoważniającego, upoważnianego i wskazanie, o jaką czynność [złożenie wniosku o stypendium, odbiór decyzji] chodzi; w OKSS musi znaleźć się oryginał upoważnienia!
Za datę złożenia w KS przesyłki wysłanej z zagranicy uznaje się datę wpływu papierowego wniosku, konieczne jest nadanie listu w kraju pobytu JAK NAJWCZEŚNIEJ i najlepiej priorytetową przesyłką.

Tags: , , , , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.