Home » Aktualności » Wnioskowanie o stypendium rektora na rok akademicki 2017/2018

 

Wnioskowanie o stypendium rektora na rok akademicki 2017/2018

 

Na początek – osoby, które „nie korzystają” z adresów mailowych podanych w USOSweb prosimy o poświęcenie kilku chwil na przekierowanie poczty ze skrzynki studenckiej na skrzynkę używaną na co dzień.

Zasady przyznawania stypendium znajdują się tutaj. Aby stypendium otrzymać, trzeba złożyć w terminie wniosek o jego przyznanie. Wnioski generuje się z USOSweb (linki niżej), drukuje, podpisuje i zanosi do dziekanatu, sekretariatu lub komisji stypendialnej jednostki.

Tura rejestrowania wniosków o stypendium rektora zostanie otwarta na samym początku października (najpewniej będzie to 2 października), a zakończy 16 października 2017 r. 16 października upłynie też termin na:

  • złożenie podpisanego wniosku w dziekanacie lub sekretariacie albo komisji stypendialnej jednostki;
  • wysłanie podpisanego wniosku z terytorium Polski listem poleconym;
  • doręczenie przesyłki nadanej spoza terytorium Polski do UW;

Wnioski rejestruje się w USOSweb pod adresem https://usosweb.uw.edu.pl. Moduł wniosków znajduje się w części DLA WSZYSTKICH. Zarejestrowanie wniosku w systemie jest konieczne, ale niewystarczające! Trzeba go jeszcze wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu, dziekanatu lub komisji stypendialnej w jednostce i zrobić to w terminie.

Osoby, które w czasie od początku tury do 16 października będą przebywać poza Polską (a więc nie będą mogły nadać wydrukowanego i podpisanego wniosku na Poczcie Polskiej listem poleconym) prosimy o napisanie jak najszybciej do nas (oks@samorzad.uw.edu.pl) z podaniem kierunku i roku studiów oraz numeru indeksu – przekażemy informację, co konkretnie trzeba zrobić.

Tags: , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.