Home » Aktualności » Wysyłanie wniosków z zagranicy (2018/2019)

 
 

Wysyłanie wniosków z zagranicy (2018/2019)

 
 

Te informacje SĄ NIEAKTUALNE. Informacje odnośnie do roku 2019/2020 są tutaj: http://www.oks.uw.edu.pl/?p=2833.

Osoby przebywające na Erasmusie+ mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej. (Również stypendia socjalne, specjalne i zapomogi).

Wydrukowany, podpisany wniosek o stypendium rektora musi zostać złożony w jednostce nie później niż 15 października 2018!

W tym wpisie przedstawiliśmy zasady składania wniosku o stypendium rektora (i inne stypendia) przed rozpoczęciem tury wnioskowania. Tym, którzy złożyli wnioski poza systemem przypominamy o obowiązku wypełnienia wersji elektronicznej wniosku. Bez danych w systemie ani KS wydziału, ani OKSS nie będzie mogła sprawnie rozpatrzeć wniosku.

Osoby, które w czasie tury wnioskowania przebywają za granicą, nie złożyły wniosków z wyprzedzeniem ani nie upoważniły nikogo do złożenia wniosku w ich imieniu mają do wyboru trzy rozwiązania:

  • mogą wysłać jeszcze przed otwarciem tury własnoręcznie sporządzony wniosek (wg zasad opisanych w tym wpisie, zasady przesyłania wniosku opisano niżej), a wersję elektroniczną uzupełnić po uruchomieniu tury. Tura jest już otwarta.
  • mogą NATYCHMIAST po uruchomieniu tury w USOSweb zarejestrować wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skany wniosku i załączników oraz wysłać na adres e-mail komisji stypendialnej jednostki i do wiadomości OKSS (adres oks@uw.edu.pl należy wpisać w pole DW:). Papierowe dokumenty należy NIEZWŁOCZNIE wysłać tradycyjną pocztą na adres KS jednostki. Na to też już właściwie za późno (9 października).
  • mogą napisać upoważnienie do podpisania wniosku dla osoby w Polsce, wysłać plik pdf zarejestrowanego wniosku (oraz oświadczenia o dochodach, jeśli to stypendium socjalne) do upoważnionej osoby, a następnie wysłać pocztą oryginał upoważnienia na adres korespondencyjny OKSS (albo komisji, jeśli to stypendium socjalne). W upoważnieniu muszą znaleźć się informacje identyfikujące osobę (PESEL, numer dokumentu tożsamości) oraz numer indeksu, kierunek i rok studiów.
    Upoważniona osoba podpisuje dokumenty w imieniu osoby wnioskującej oraz składa je w komisji stypendialnej jednostki w wyznaczonych terminach. Należy pamiętać o tym, że data upoważnienia nie może być późniejsza, niż data podpisania dokumentów.
W przypadku przesyłki wysłanej z zagranicy datą złożenia wniosku jest data:
  • wpływu papierowego wniosku, jeśli przesyłka nie była rejestrowana;
  • zarejestrowania listu w pierwszej polskiej placówce pocztowej, jeśli przesyłka była rejestrowana.

Im później nadany list, tym mniejsza szansa, że wniosek dotrze do OKS o czasie!

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.