Home » Aktualności » Stypendium rektora – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 
 

Stypendium rektora – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 
 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (post będzie aktualizowany):

Czy mogę złożyć wniosek o stypendium rektora jeśli mam zaliczone wszystkie przedmioty, ale czekam jeszcze na rozliczenie roku?

Tak, brak rozliczenia nie uniemożliwia wypełnienia i zarejestrowania wniosku w USOSweb. Z uwagi na to, że na niektórych kierunkach studenci nie mają jeszcze rozliczonego poprzedniego roku studiów OKSS dopuszcza możliwość złożenia wniosku w sytuacji, gdy osoba wnioskująca nie ma jeszcze rozliczonego ubiegłego roku akademickiego.

Należy pamiętać o tym, że jeśli  w chwili wydawania decyzji rozliczenie nadal nie będzie wpisane do systemu USOS, stypendium nie będzie mogło być przyznane, ponieważ podstawowym warunkiem otrzymania stypendium rektora jest bycie wpisanym na kolejny rok studiów.

Wszyscy studenci powinny być rozliczeni do końca października, osoby, które do tego czasu nie zostaną rozliczone, prosimy o kontakt na oks@uw.edu.pl – z podaniem indeksu, kierunku i roku studiów.

Czy mogę dołączyć do stypendium rektora kopie dokumentów potwierdzających moje osiągnięcia?

Co do zasady same kopie dokumentów potwierdzających zadeklarowane osiągnięcia to za mało, a do wniosku należy dołączyć oryginały. Jednakże osoby, które chcą zachować oryginały dla siebie mogą dołączyć kopie dokumentów pod warunkiem, że składając wniosek przedstawią komisji również oryginały, aby komisja mogła sprawdzić oraz poświadczyć zgodność kopii z oryginałem.

Jestem zagranicą, czy mogę wysłać komisji skany dokumentów?

Nie, skany dokumentów nie wystarczą. W tej sytuacji należny napisać upoważnienie do podpisania wniosku dla osoby w Polsce, wysłać plik pdf zarejestrowanego wniosku do upoważnionej osoby, a następnie wysłać pocztą oryginał upoważnienia na adres korespondencyjny OKSS. W upoważnieniu muszą znaleźć się informacje identyfikujące obie osoby: PESEL, numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej oraz PESEL, numer dowodu tożsamości, numer indeksu, kierunek i rok studiów osoby wnioskującej, która wystawia upoważnienie.

Upoważniona osoba podpisuje wniosek w imieniu osoby wnioskującej (z dopiskiem “z upoważnienia”) oraz składa go w komisji stypendialnej jednostki w wyznaczonych terminach. Należy pamiętać o tym, że data upoważnienia nie może być późniejsza, niż data podpisania dokumentów.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.