Home » Aktualności » Procent i kwota stypendium rektora 2018/2019

 
 

Procent i kwota stypendium rektora 2018/2019

 
 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi w roku akademickim 2018/2019 wyniesie 800 zł miesięcznie. Otrzyma je 9% studentów każdego roku każdego kierunku studiów, z zastrzeżeniem, że gdy 9% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej*. Ponadto, jeśli więcej niż jedna osoba znajdzie się na ostatnim, “stypendiowanym”, miejscu, również zaokrąglamy w dół**.

Decyzje będziemy doręczać elektronicznie. Każda osoba, której decyzja zostanie podpisana i udostępniona, otrzyma wiadomość na adres e-mail podany we wniosku. Pierwsze decyzje udostępnimy jutro, 14 grudnia, będziemy też pracować w weekend.  Pojawi się w tej sprawie oddzielny wpis z listą jednostek oraz instrukcją odbierania decyzji.

*zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej oznacza, że gdy 9% wynosi np. 3,89, to stypendium otrzymają trzy osoby.

**przykład: na roku jest 79 osób, więc przy 9% powinno być 7 stypendiów. Jednak przyznanie stypendium siódmej osobie oznaczałoby przyznanie ośmiu stypendiów, ponieważ siódma i ósma osoba mają taki sam wynik. W takim wypadku stypendium otrzymuje 6 osób.

***jeśli 9% daje mniej niż 1, stypendium przyznajemy jednej osobie.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.