Home » Aktualności » Stypendium rektora na semestr letni 2018/2019

 
 

Stypendium rektora na semestr letni 2018/2019

 
 

Wnioskowanie na semestr letni dotyczy jedynie studentów następujących kierunków:

  • chemia, studia II st.
  • energetyka i chemia jądrowa, studia II st.
  • geologia stosowana, studia II st.
  • biologia, studia II st.
  • inżynieria obliczeniowa, studia II st.
  • międzyobszarowe studia matematyczno-przyrodnicze, II st.
  • studia nad słowiańszczyzną wschodnią, prowadzone w Katedrze Białorutenistyki, 2. rok I st. oraz 1 rok II st.
  • studia nad słowiańszczyzną wschodnia, prowadzone w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej – 1 rok II st.

Wnioski można już rejestrować w USOSweb. Termin na złożenie papierowego, podpisanego wniosku to 15 marca 2019 r. Wniosek można dostarczyć osobiście do sekretariatu / komisji jednostki albo nadać na poczcie na terenie Polski – wtedy liczy się data ze stempla pocztowego.

W wypadku problemów z wypełnieniem wniosku w USOSwebie centralnym (https://usosweb.uw.edu.pl), można zalogować się na https://usosweb.mimuw.edu.pl i tam wygenerować wniosek.

Podstawą do przyznania stypendium są wyniki za poprzedni rok studiów – a więc np. osoby będące obecnie na 2 semestrze 2. roku studiów II stopnia wnioskują na podstawie średniej za pierwszy rok studiów II stopnia.

W wypadku osób studiujących na 1. roku studiów II stopnia pod uwagę brana jest średnia i osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia. Jeśli ostatni rok trwał jeden semestr, to liczy się średnia z tego semestru (i osiągnięcia z tego okresu).

Osoby, które studiowały na I stopniu na innej uczelni i składają wniosek na 1. roku studiów II stopnia muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o wysokości średniej ocen wystawione przez poprzednią uczelnię.

Osoby, które udokumentowały osiągnięcia, składając wniosek w październiku nie muszą dostarczać ponownie poświadczeń, jeśli podają te same osiągnięcia.

W razie pytań należy pisać na adres oks@uw.edu.pl, najlepiej z uniwersyteckiego maila, z podaniem imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów oraz numeru albumu – przyspieszy to załatwienie sprawy.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.