Home » Aktualności » Wyjazdy jesienią 2019 r. a wnioski o stypendium rektora na 2019/2020.

 
 

Wyjazdy jesienią 2019 r. a wnioski o stypendium rektora na 2019/2020.

 
 

Studentki i studenci, które chcą składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020, a na początku października będą przebywać poza granicami Polski z jakichkolwiek powodów, powinny upoważnić zaufaną osobę do złożenia wniosku w ich imieniu.

Proces składania wniosku – krok po kroku

  1. Sporządzenie „zwykłego” upoważnienia: kto, kogo – z podaniem danych dokumentu tożsamości – i do czego upoważnia. Nie ma potrzeby zgłaszać się do notariusza. Osoba upoważniona musi dysponować oryginalnym upoważnieniem z własnoręcznym podpisem osoby upoważniającej. Kopia, wydruk skanu, skan ani zdjęcie nie będą akceptowane. Razem z upoważnieniem trzeba przekazać tej osobie załączniki, potwierdzające wpisane do wniosku osiągnięcia*.
  2. Gdy otworzymy turę składania wniosków w USOSweb (najpewniej będzie to 1-2 października), należy zarejestrować wniosek, wygenerować PDF-a i przesłać go elektronicznie osobie upoważnionej.
  3. Osoba upoważniona drukuje wniosek, podpisuje go swoim imieniem i nazwiskiem, dodając przy podpisie „z upoważnienia”. Dołącza do wniosku upoważnienie, potrzebne załączniki i zanosi go do odpowiedniej jednostki w terminie, mając przy sobie dokument tożsamości.

Upoważniona osoba musi przekazać wniosek do jednostki w terminie (który ogłosimy również jesienią, ale najprawdopodobniej będzie to – jak co roku – 15 października). Jeśli przegapi termin, nic nie będzie można z tym zrobić.

W tym roku nie polecamy składania z wyprzedzeniem samodzielnie napisanych wniosków. Z powodu zmiany Regulaminu, na podstawie którego przyznajemy stypendium rektora zmieni się również zakres oświadczeń. Właśnie dlatego nie możemy na razie podać pełnej treści wniosku. A to oznacza, że i tak konieczne byłoby dosyłanie podpisanych wniosków z zagranicy, co zawsze wydłuża i komplikuje proces rozpatrzenia wniosku.

*Należy przekazać osobie upoważnianej dokumenty dotyczące wszystkich osiągnięć z poprzedniego roku akademickiego.

Pytania? Prosimy pisać na oks@uw.edu.pl, najlepiej z maila w domenie uw.edu.pl, podając numer albumu oraz kierunek i rok studiów. Przyspiesza to załatwienie sprawy. (Po mailu nie można nikogo wyszukać w USOS, a osób o tym samym imieniu i nazwisku bywa wiele).