Home » Aktualności » Stypendium rektora – FAQ

 
 

Stypendium rektora – FAQ

 
 

NIE ODPOWIADAMY ZA TREŚĆ INFORMACJI UDZIELONYCH Z ADRESÓW INNYCH NIŻ OKS@UW.EDU.PL!

Post jest aktualizowany na podstawie maili.

Ekran 0 – dane o studiach

Czy na pewno mam podać wszystkie kiedykolwiek studiowane kierunki?

Tak, jak najbardziej. Słowo “wszystkie” zostało użyte w USOSWeb nieprzypadkowo i wynika z brzmienia § 5 ust. 3 Regulaminu. Należy podać cały okres posiadania statusu studenta, aż do ich skreślenia / ukończenia.

Czy podawać studia zagraniczne na Erasmusie?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w obu infoboksach (ramkach z literą i) na ekranie 0  – w ostatnim zdaniu.

Nie mogę znaleźć swojej poprzedniej uczelni. Co teraz?

Napisz w tej sprawie na stypendia.usos@uw.edu.pl – z adresu w domenie uniwersyteckiej, podając swoje imię i nazwisko oraz numer albumu oraz dane szkoły: nazwę w języku narodowym, nazwę w języku angielskim (jeśli jest) oraz adres strony internetowej.

Ekran 1 – uprawnienie

Dlaczego przy programie moich studiów pojawia się się komunikat “Można mieć tylko jeden nierozpatrzony wniosek na danym programie”?

Komunikat ten pojawia się osobom, które zaczęły wypełniać kolejny wniosek na danym programie. Trzeba wrócić na listę wniosków i w części “Wnioski, które zacząłeś wypełniać” usunąć nadmiarowy wniosek i kontynuować wypełnianie tylko jednego (na jednym programie).

Mam maturę z 2019 r., a system wyświetla mi komunikat: “stypendium rektora na 1. roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich stypendium rektora może student, który został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego” Co robić?

USOSweb nie pozwala przejść dalej, jeśli w USOS nie podpięto pod program studiów danych dokumentu uprawniającego do ich podjęcia studiów (czyli matury). Należy zwrócić się do Sekretariatu z prośbą o uzupełnienie tej informacji – kolejnego dnia będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

Ekran 2 – dane osobowe i na studiach

W USOS nadal jestem na poprzednim etapie studiów. Mogę złożyć wniosek?

Tak. Sekcja “Kto może otrzymać stypendium” > “Studenci wyższych lat”

Ekran 5 – średnia ocen

Nie wiem, czy mam wybrać zmianę kierunku studiów czy kontynuację.

Należy wybrać kontynuację, gdy:

  • studiuje się kolejny rok na tych samych studiach;
  • I i II stopień studiów prowadzi ta sama jednostka UW: w takim wypadku prosimy tylko o dopisanie odręcznie na wniosku, jaki kierunek i w jakiej formie (stacjonarne, niestacjonarne) się ukończyło. Ułatwi to pracę z wnioskiem;
  • studiuje się w tej samej jednostce, a jedynie z powodów formalno-technicznych zmieniły się nazwy programów (tegoroczny przypadek MISH-u)
  • odbywało się w zeszłym roku studia w ramach MOST albo Erasmus+ – to są programy studiów częściowych; będąc na nich nadal jest się studentką(-em) UW, tyle że studiuje się w innej uczelni;

Należy wybrać zmianę kierunku, gdy:

  • w poprzednim roku było się studentem innej uczelni – najczęstszy przypadek: zmiana uczelni na UW na II stopniu, przeniesienie się z innej uczelni w trakcie studiów;
  • kierunek prowadzi inna jednostka UW (np. kognitywistyka: I stopień jest na IF, II – na psychologii; mimo kontynuowania kierunku trzeba dołączyć zaświadczenie);

Gdzie złożyć wniosek?

Przewiń do sekcji “Jak i do kiedy złożyć wniosek”. 

Zakładka Rankingi

Prosimy się nią nie sugerować. Średnie ocen pojawią się w szczegółach wniosku nie wcześniej niż na początku listopada.

Wnioski na dwóch kierunkach

Wniosek o stypendium rektora można złożyć na wszystkich studiowanych kierunkach, ale otrzymywać tylko na jednym.

Dwa kierunki na UW

W takim wypadku należy na każdym z wniosków, najlepiej w górnej części pierwszej strony dopisać odręcznie, na jakim innym kierunku UW złożyło się jeszcze wniosek oraz zaznaczyć, gdzie wolałoby się otrzymywać stypendium, gdyby przysługiwało ono na obu kierunkach. Np. Wnioskuję również na kierunku psychologia. Wolałabym dostawać stypendium na germanistyce”.

Drugi kierunek poza UW

W momencie otrzymania stypendiów na dwóch uczelniach, na jednej z nich trzeba będzie zrezygnować. W wypadku rezygnacji ze stypendium na UW trzeba pamiętać o dwóch rzeczach:

  1. rezygnuje się z całości stypendium przyznanego na UW: jeśli na danym kierunku przyznano je na rok akademicki, rezygnuje się z całości stypendium, czyli do czerwca. Jeśli przyznano je na semestr, rezygnuje się z semestru;
  2. niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium na UW należy złożyć oświadczenie o wyborze kierunku studiów, na którym otrzymuje się stypendium; w wypadku wybrania kierunku spoza UW oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o uchylenie decyzji na UW.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.