Home » Aktualności » Dokumentowanie publikacji

 
 

Dokumentowanie publikacji

 
 

NIE ODPOWIADAMY ZA TREŚĆ INFORMACJI UDZIELONYCH Z ADRESÓW INNYCH NIŻ OKS@UW.EDU.PL!

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, § 10 ust. 4

do wniosku należy załączyć potwierdzenie wydania publikacji, zawierające:

1) jej tytuł,

2) datę (co najmniej miesięczną) jej wydania,

3) numer ISBN lub ISSN, a także

4) w przypadku publikacji naukowej – informacje o jej zrecenzowaniu, z podaniem nazwiska i stopnia naukowego recenzenta, o ile nie obowiązuje tzw. blind review

– w szczególności dane te mogą zostać poświadczone kserokopiami lub skanami stron tytułowej i redakcyjnej, a w przypadku rozdziału lub artykułu – również spisu treści książki lub czasopisma, lub zaświadczeniem z wydawnictwa.

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty potwierdzające publikację zawierają co najmniej miesięczną datę jej wydania. 

Datę wydania można potwierdzić:

  1. zrzutem ekranu ze strony wydawnictwa, o ile zamieszczono na niej datę wydania publikacji lub numeru czasopisma (wydrukowanym, jeśli potwierdza się osiągnięcia papierowo, wgranym do folderu w formacie .jpg lub .png, jeśli elektronicznie);
  2. zrzutem ekranu ze strony https://e-isbn.pl
  3. informacją, w którym numerze Przewodnika Bibliograficznego znajduje się książka – informację tę należy umieścić w opisie osiągnięcia we wniosku, a jeśli wniosek został już złożony w jednostce, należy do niego dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie z tą informacją, jeśli potwierdzenia złożono papierowo lub wgrać na dysk skan takiego oświadczenia, jeśli elektronicznie)
  4. zaświadczeniem z wydawnictwa.

Wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia muszą zostać dołączone do wniosku (mogą być również dosłane pocztą na adres jednostki, z dopiskiem “stypendium rektora dla studentów”) najpóźniej 25 października 2019 r. 

Z pytaniami i wątpliwościami prosimy pisać na adres oks@uw.edu.pl z adresu w domenie uniwersyteckiej, z podaniem numeru albumu, kierunku i roku studiów – to ważne, bo pomaga odnieść się do konkretnej sytuacji danej osoby.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.