Home » Aktualności » Odwoławcza Komisja Stypendialna » Ogłoszenia noworoczne – system stypendialny UW

 
 

Ogłoszenia noworoczne – system stypendialny UW

 
 

Witamy,

Z racji rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego zakończyły się kadencje komisji stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim. W związku z tym w najbliższym czasie zawieszone będą niektóre działania do momentu ukonstytuowania się nowych komisji i wyboru ich przewodniczących. Aby zapobiec nieporozumieniom zamieszczamy kilka informacji dla osób zarówno związanych z działaniem systemu stypendialnego UW, jak i studentów wnioskujących o świadczenia pomocy materialnej.

 

1. W celu uzyskania uprawnień w panelu koordynatora modułu stypendialnego USOSweb konieczny jest udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje zawarte są w zamieszczonej poniżej wiadomości Przewodniczącej Komisji Socjalnej ZSS UW.

2. Dyżury Odwoławczej Komisji Stypendialnej odbywać się będą w najbliższym tygodniu (2-5 stycznia 2012) bez zmian. Godziny przyjęć można odnaleźć w zakładce ‚Kontakt‚.

3. Z powodu ograniczonych zasobów kadrowych, skali przedsięwzięcia i zimowej przerwy świątecznej opóźnione zostało wysyłanie decyzji w zakresie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zostaną one rozesłane w pierwszych tygodniach stycznia, a dopiero otrzymanie decyzji w formie papierowej może być podstawą prawidłowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez OKS UW.

4. W grudniu 2011 roku rozpatrzone zostały wnioski o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen. Stypendia z tytułu osiągnięć sportowych zostaną wypłacone w styczniu 2012 z odpowiednim wyrównaniem.

5. Dotarły do nas informacje, iż osobom posiadającym średnie ocen, które w świetle opublikowanych progów stypendialnych kwalifikowałyby się do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów,  moduł w USOSweb wyświetla decyzję negatywną lub brak rozpatrzenia wniosku. Prosimy o informowanie o takich sytuacjach, które będą na bieżąco weryfikowane. W uzasadnionych wypadkach świadczenia zostaną wypłacone z odpowiednim wyrównaniem. Przypominamy jednocześnie, że stypendia nie mogą być wypłacane osobom, które uzyskały tytuł magistra, bądź też złożyły niezatwierdzone formularze wniosków o stypendium rektora.

6. Osoby, które otrzymają pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów, zobowiązane są w ciągu tygodnia złożyć w komisji stypendialnej jednostki oświadczenie o niepobieraniu świadczenia na więcej niż jednym kierunku studiów. Komisje stypendialne proszone są zaś o przesyłanie tych oświadczeń do OKS większymi partiami, a nie pojedynczych formularzy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres oks@samorzad.uw.edu.pl.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.