Home » Aktualności » Średnie ocen we wnioskach

 
 

Średnie ocen we wnioskach

 
 

Wyliczone przez jednostki średnie będą sukcesywnie pojawiać się w szczegółach wniosku o stypendium rektora. Aby wyświeltić szczegóły, trzeba wejść do USOSweba, do zakładki Dla wszystkich > Wnioski i kliknąć w link “szczegóły” przy wniosku.

Ranking w szczegółach wygląda tak:

Jeśli masz wątpliwości odnośnie do średniej, zapoznaj się z § 42 ust. 3 Regulaminu Studiów:

Średnią ocen z etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów składających się na plan studiów danego etapu (w tym z lektoratu z języka obcego), z zastrzeżeniem § 36 ust. 8, z zaokrągleniem do części setnych. Jeśli w planie studiów danego etapu studiów są przewidziane przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego plan studiów, przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów podpiętych przez studenta pod dany etap studiów z zastrzeżeniem § 31 ust. 5 oraz § 37 ust. 4. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.

5! liczy się do średniej jako 5 (por. §34 ust. 3 Regulaminu Studiów). 

Wątpliwości odnośnie do średniej zgłaszasz w jednostce, w której studiujesz. Jeśli średnia w rankingu ma się zmienić, należy poinformować o tym Zespół, czyli napisać na adres oks@uw.edu.pl (z adresu uniwersyteckiego, podając kierunek i rok studiów oraz numer albumu), podając w DW adres e-mail osoby z jednostki, z którą ustalono, jaka ma być nowa średnia. 

Jeśli zgłaszasz wątpliwości mailowo, dołącz adres oks@uw.edu.pl w polu DW swojej wiadomości do dziekanatu. Do maila warto załączyć plik w excelu z przedmiotami i ocenami branym pod uwagę w obliczeniach. 

UWAGA: TERMIN ZGŁASZANIA BŁĘDÓW W ŚREDNIEJ OCEN UPŁYWA 11 GRUDNIA!

jednostka czy opublikowano już średnie (szczegóły wniosku w USOS)
osoba do kontaktu 

1000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

tak Małgorzata Nowicka

1100 Wydział Fizyki

tak Mateusz Zduńczuk

1200 Wydział Chemii

tak Joanna Keller-Perz

1300 Wydział Geologii

tak Magdalena Majczyno

1400 Wydział Biologii

tak Ewa Fluks

1900 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

tak Ewa Kiczyńska-Stępień

2100 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

tak Joanna Konarska

2200 Wydział Prawa i Administracji

tak Dorota Otko-Majewska

2300 Wydział Pedagogiczny

tak Ilona Kowalak-Grabowy

2400 Wydział Nauk Ekonomicznych

tak Małgorzata Mendygrał

2500 Wydział Psychologii

tak Agata Mizgalska

2600 Wydział Zarządzania

tak dziekanat studiów

2700 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

tak sekcja studencka

3000 Wydział Polonistyki (filologia polska, logopedia, filologia bałtycka, filologia polskiego języka migowego)

tak Jolanta Przygocka

3002 Instytut Kultury Polskiej

tak Magdalena Rymwid-Mickiewicz

3005 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

tak Katarzyna Andrzejewska

3006 Instytut Filologii Klasycznej

tak Oksana Radina

3101 Instytut Archeologii

tak Michał Adamiak

3102 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

tak Michał Głuszek

3104 Instytut Historyczny

tak Iga Bukowska

3105 Instytut Historii Sztuki

tak Sylwia Wójtowicz

3106 Instytut Muzykologii

tak Anna Ryszka-Komarnicka

3201 Instytut Lingwistyki Stosowanej

tak Monika Marcinkowska

3202 Katedra Rusycystyki

tak Małgorzata Cielebąk

3221 Katedra Białorutenistyki

tak Małgorzata Cielebąk

3222 Katedra Ukrainistyki

tak Sylwia Stedler-Banasiak

3223 Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

tak Katarzyna Buczek

3224 KSIEŚW

tak Aneta Rębała 

3300 Studia filologiczno-kulturoznawcze

tak Alicja Miłek

3301 Instytut Anglistyki

tak Alicja Miłek

3302 Instytut Germanistyki

tak Joanna Dominowska

3304 Instytut Romanistyki

tak Janina Sas

3305 Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

tak Grażyna Kurzyna

3320 Katedra Hungarystyki

tak Urszula Grzelecka

3321 Katedra Italianistyki

tak Grażyna Buczyńska

3401 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

tak sekretariat

3402 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

tak sekretariat

3501 Instytut Filozofii

tak Grażyna Płoszyńska

3502 Instytut Socjologii

tak Joanna Caban

3600 Wydział Orientalistyczny

tak Monika Zeman

3700 Wydział “Artes Liberales”

tak Karolina Koper

4003 Centrum Europejskie

tak Hanna Nyc

4010 ICM

tak Hanna Szymanowska

4012 MISH

tak  Agnieszka Sobótka

4013 MISMaP

tak Małgorzata Komorowska-Ozimek

4027 Centrum Nauk Sądowych

tak Grażyna Sadowska

4030 UCBŚ

tak Elżbieta Wójcik

4101 UOKNJA

tak Marzena Górecka

4102 UOKNJF

tak Joanna Grasiewicz

4103 UOKNJN

tak Joanna Grasiewicz

4208 EUROREG

tak Jacek Tokaj
4219 Ośrodek Studiów Amerykańskich tak

Aleksandra Gniadzik-Smolińska (A-Ł)

Agnieszka Żmijewska-Czajka (M-Ż)

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.