Home » Aktualności » Okoliczności niewpływające na zmianę decyzji ws. stypendium rektora przy ponownym rozpatrzeniu sprawy

 
 

Okoliczności niewpływające na zmianę decyzji ws. stypendium rektora przy ponownym rozpatrzeniu sprawy

 
 

Ważne informacje odnośnie do wniosków o ponowne rozpatrzenie:

 • przykładowe (najczęstsze) sytuacje, które nie spowodują zmiany decyzji:
  • niewielka różnica między progiem a wynikiem danej osoby → na każdym roku przyznano tyle stypendiów, ile wynika z ustalonego odsetka i nie zostawia się “rezerwowych” stypendiów;
  • 5! z przedmiotów realizowanych na UW, z których obliczono średnią do stypendium → 5! liczy się do średniej jako 5, uzyskanie tej oceny też nie jest też osiągnięciem punktowanym na podstawie Regulaminu;
  • posiadanie osiągnięć innych niż te wskazane w Regulaminie → katalog osiągnięć jest zamknięty, np. nie punktuje się działalności społecznej;
  • zgłoszenie uwag odnośnie do oceny wniosku dopiero we wniosku o ponowne rozpatrzenie → jeśli uwagi nie zostały zgłoszone w wyznaczonym terminie, nie będą mogły zostać uwzględnione;
  • niedostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia lub średnią w wyznaczonym terminie i dołączenie ich do wniosku o ponowne rozpatrzenie →   zgodnie z § 4 ust. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu, nie uwzględnia się zastrzeżeń lub żądań odnośnie do dokonanej oceny zgłoszonych po tym terminie;

Termin na złożenie wniosku to 14 dni od dnia doręczenia decyzji w USOSweb. Wliczają się w ten okres weekendy. Jeśli ostatni dzień terminu przypada w weekend (sobotę lub niedzielę), pismo doręczone pierwszego dnia roboczego uznaje się za doręczone w terminie.

Na przykładzie:

 1. odebranie decyzji: 18 stycznia 2020 r., sobota
 2. 14. dzień upływa 1 lutego, w sobotę;
 3. wniosek złożony 3 lutego, w poniedziałek będzie uznany jako złożony w terminie.

Przez złożenie wniosku rozumie się dostarczenie go osobiście lub nadanie pocztą.

Wątpliwości i pytania można zgłaszać pod adresem oks@uw.edu.pl, pisząc z adresu w domenie uniwersyteckiej, podając imię i nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer albumu. 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.