Home » Aktualności » Stypendium rektora na UW po studiach na innej uczelni

 
 

Stypendium rektora na UW po studiach na innej uczelni

 
 

Informacja o zaświadczeniach o średniej ocen z innej uczelni dla osób, które planują rozpocząć studia II stopnia na UW lub które przenoszą się w trakcie studiów i chcą wnioskować o stypendium rektora.

 1. Wszystkie zasady wnioskowania i przyznawania stypendium rektora znajdują się Regulaminie świadczeń. Szczególnie dokładnie należy przeczytać § 24 Regulaminu i cały załącznik nr 3. W załączniku znajdują się brane pod uwagę osiągnięcia i lista dokumentów, które potwierdzają ich uzyskanie.
 2. Osoby, które poprzedni rok studiów ukończyły w innej uczelni muszą złożyć razem z wnioskiem o stypendium rektora zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej za ostatni rok studiów. Zaświadczenie to musi zawierać:
  a) wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów (nie za całe studia, tylko za ostatni rok),
  b) informację o rodzaju średniej (arytmetyczna czy ważona) oraz
  c) skalę ocen obowiązującą w uczelni (2-5, 2-5,5, 2-6 itd.)
  .

  Warto zawczasu zadbać o zdobycie takiego zaświadczenia!

W razie pytań należy pisać na adres oks@uw.edu.pl. Kandydatki i kandydaci oczywiście nie muszą pisać z adresów uczelnianych, ale na maile niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie odpisujemy!

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.