Home » Aktualności » Ogłoszenia stypendialne » Komunikat Sekcji Socjalnej BSS UW

 
 

Komunikat Sekcji Socjalnej BSS UW

 
 

Drodzy Członkowie Komisji Stypendialnych,

W celu nadania Wam uprawnień w ramach modułu stypendialnego USOSweb, utrzymania stałego kontaktu niezbędnego w realiach nowego systemu, a także ochrony danych osobowych studentów Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiamy następującą procedurę działania.

Aby otrzymać uprawnienia w systemie niezbędne jest:

1) Złożenie w Biurze Zarządu Samorządu Studentów do wiadomości Przewodniczącej Komisji Socjalnej ZSS UW Edyty Prociak następujących dokumentów:

– uchwała Zarządu Samorządu jednostki o delegowaniu przedstawicieli studentów do Komisji Stypendialnej,
– dokument dotyczący powołania Komisji Stypendialnej w poszczególnych jednostkach,
– papierowa wersja ‚Zgłoszenia danych Komisji Stypendialnych’ opatrzona pieczątką komisji i podpisem jej Przewodniczącego. Jedna z rubryk rzeczonego formularza zatytułowana jest „Uprawnienia w systemie USOSweb” – prosimy o wypełnienie jej wartościami liczbowymi odpowiadającymi funkcjom pełnionym w komisji tj.: członka (1), bądź przewodniczącego/wiceprzewodniczącego (1,2).

2) Przesłanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW (oks@samorzad.uw.edu.pl) elektronicznej wersji załączonego zgłoszenia. Pliki te powinny nosić nazwę ‚Zgłoszenie danych KS [skrót jednostki]’.

3) Udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych prowadzonych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji UW pana Tomasza Śmigielskiego.

Jedynie łączne spełnienie wszystkich trzech warunków umożliwi przyznanie uprawnień w module stypendialnym. Nadawaniem uprawnień w systemie zajmują się pracownicy Sekcji Socjalnej Biura Spraw Studenckich, z którymi należy się kontaktować w razie wątpliwości.

 

Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich UW

Kierownik sekcji: Ewa Kośka tel. 55-20-440
e-mail: ekoska@adm.uw.edu.pl
Grażyna Kamaszewska tel. 55-20-440
mgr Paweł Nurkiewicz tel. 55-20-744

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.