Home » Aktualności » Domy Studenta » Wnioskowanie o miejsce w Domu Studenta – kandydaci

 
 

Wnioskowanie o miejsce w Domu Studenta – kandydaci

 
 

Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz I rok studiów jednolitych magisterskich w rekrutacji w roku 2012. 

Uwaga! Osoby przyjęte na I rok nie wypełniają wniosków w USOSwebie! Składają jedynie wnioski papierowe. 

Wniosek o miejsce w Domu Studenta należy złożyć w Sekretariacie/Dziekanacie jednostki w ciągu 10 dni od dostarczenia dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

O przyznaniu bądź nieprzyznaniu miejsca w akademiku decydują dwa kryteria:

  • odległość miejsca zamieszkania od uczelni
  • wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Odległość dokumentuje się wydrukiem z ogólnodostępnego serwisu map. (Start trasy: adres zamieszkania; koniec trasy: Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa).

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie należy udokumentować zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Szczególnie przydatne będą Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, gdzie znajduje się lista zaświadczeń potwierdzających sytuację materialną w rodzinie studenta oraz przedstawiony jest sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie.

Po złożeniu wniosku w Sekretariacie jednostki, Komisja Stypendialna rozpatruje go w ciągu 7 dni od dnia, w którym go otrzymała i wydaje decyzję.

Od decyzji można się odwołać w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów; należy je złożyć w Dziekanacie/Sekretariacie jednostki, której Komisja Stypendialna wydała decyzję. OKS podejmuje decyzje w ciągu miesiąca od dnia złożenia odwołania. Decyzje OKS są ostateczne.

Na wszelkie pytania odpowiadają członkowie Komisji Stypendialnych, pracownicy dziekanatów oraz studenci dyżurujący pod adresem e-mail stypendia@samorzad.uw.edu.pl.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.