Home » Aktualności » Ogłoszenia stypendialne » Stypendium rektora w roku 2012/13 – informacja dla studentów

 
 

Stypendium rektora w roku 2012/13 – informacja dla studentów

 
 

1 października 2012r. w USOSweb otwarta zostanie tura składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Oto kilka ważnych informacji:

 • Stypendium rektora będzie przyznane na podstawie wysokiej średniej ocen albo wybitnych osiągnięć sportowych – uzyskanych w roku akademickim 2011/12.
 • Wnioski generuje się w USOSweb w dniach 1-15 października 2012r. [!] Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem [!] Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w Dziekanacie/Sekretariacie jednostki.
 • Termin składania wniosków w Dziekanatach/Sekretariatach jednostek upływa 15 października 2012r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 • Wniosek złożyć można na każdym kierunku, na którym jest się studentem. Stypendium pobierać jednak można tylko na jednym kierunku.
 • Średnią ocen studenta wylicza Dziekanat.
 • Studenci, którzy w roku akademickim 2011/12 studiowali w innej niż UW uczelni, zobowiązani są załączyć do wniosku wystawione przez tę uczelnię zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w tymże roku akademickim.
 • Stypendium będzie przyznane min. 5% najlepszych studentów każdego roku każdego kierunku. Prorektor ds. studenckich na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów, w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej może postanowić, że procent studentów, o którym mowa, będzie obliczany w stosunku do całego kierunku studiów.
 • Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus mogą otrzymać świadczenie. Wniosek można przysłać pocztą albo upoważnić do jego złożenia osobę trzecią.
 • O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:
  • zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane programem danego etapu studiów,
  • w poprzednim roku akademickim nie przebywali na urlopie dziekańskim,
  • nie uzyskali uprzednio tytułu licencjata (jeśli wnioskują na studiach I stopnia).

Na pytania odpowiadamy pod adresem stypendia@samorzad.uw.edu.pl.

Pozdrawiamy!

OKSS UW

PS Powyższe informacje oparte są na znowelizowanym Regulaminie pomocy materialnej, który będzie ogłoszony jeszcze we wrześniu.

Tags: , , , , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.