Home » Aktualności » Uprawnienia w USOSweb dla Komisji

 
 

Uprawnienia w USOSweb dla Komisji

 
 

Jak zapewne zauważyliście, wygasły Wasze uprawnienia do administrowania wnioskami. Związane jest to z koniecznością uaktualnienia Waszych danych.
Aby otrzymać uprawnienia niezbędne jest:

[jeśli zmianie uległ skład komisji]

1) Złożenie w Biurze Zarządu Samorządu Studentów do wiadomości Przewodniczącego Komisji Socjalnej ZSS UW następujących dokumentów:

  • uchwała Zarządu Samorządu jednostki o delegowaniu przedstawicieli studentów do Komisji Stypendialnej,
  • decyzja kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o powołaniu Komisji,
  • papierowa wersja Zgłoszenia danych Komisji Stypendialnych opatrzona pieczątką  komisji i podpisem jej Przewodniczącego. Jedna z rubryk rzeczonego formularza zatytułowana jest „Uprawnienia w USOSweb” – prosimy o wypełnienie jej wartościami liczbowymi odpowiadającymi funkcjom pełnionym w komisji tj.: członka (1), bądź przewodniczącego/wiceprzewodniczącego (1,2).

2) Przesłanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów, na adres oks@samorzad.uw.edu.pl  elektronicznej wersji zgłoszenia. Pliki te powinny nosić nazwę 2012-Zgłoszenie danych KS [skrót jednostki].

3) Uzyskanie uprawnień do pracy z danymi osobowymi. Rzeczone uprawnienia nadają Wam LABI – Lokalni Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, ich nazwiska znajdziecie na stronie http://portal.uw.edu.pl. Uprawnienie musi znajdować się w Waszych dokumentach, nie ma potrzeby przesyłać go do ZSS ani BSS.

Pamiętajcie, że zgodnie z nowym regulaminem, w składzie Komisji powinien znaleźć się pracownik z uprawnieniami do pracy w USOS.

[jeśli skład nie uległ zmianie]

1) Przesłanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów oks@samorzad.uw.edu.pl elektronicznej wersji zgłoszenia.  Plik powinien nosić nazwę 2012-Zgłoszenie danych KS [skrót jednostki].

Czas nadania uprawnień to około 2 dni robocze.

Poniższe Komisje nie dostarczyły jeszcze swoich danych:

  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Studium Europy Wschodniej
  • CESLA
  • EUROREG

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.