Home » Aktualności » Stypendia » Szkolenie, wnioskowanie, terminy i przewodniczący

 
 

Szkolenie, wnioskowanie, terminy i przewodniczący

 
 

Materiały poszkoleniowe.

13.10.2012 odbyło się stacjonarne szkolenie dla Komisji Stypendialnych, zorganizowane przez ZSS i OKS UW. Materiały możecie pobrać z linków znajdujących się poniżej oraz działu Niezbędnik.

Świadczenia socjalne – stan prawny

Świadczenia socjalne – uwagi praktyczne

USOSweb

Procedura odwoławcza i Stypendium Rektora

Rekomendacje dla Komisji Stypendialnych – Watchdog.edu.pl

Wnioskowanie o przyznanie stypendium rektora bez podziału na lata.

Do dn. 30 października Samorządy jednostek mogą składać wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w ramach kierunku, zgodnie z § 33 ust 3 RPM. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, procent studentów, którzy otrzymają stypendium rektora będzie obliczony w stosunku do liczby studentów całego kierunku.

Wnioski należy składać w OKS do dn. 30.10.2012. OKS przekaże je do Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior.

Studenci uprawnieni do złożenia wniosku o stypendium rektora w terminie do 31.10.2012 r.

Do  26 października do Komisji Stypendialnych w jednostkach powinni zgłosić się ci studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia roku do dn. 31 października 2012 na skutek przebywania na stypendium Erasmus (wyjazd na semestr letni roku akademickiego 2011/12 lub cały rok 2011/12).

27 października KSy, do których tacy studenci się zgłosili, powinny przesłać OKS (oks@samorzad.uw.edu.pl) listę studentów uprawnionych do wnioskowania o stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 31 października.

Przewodniczący wnioskujący o socjalne, zapomogę, specjalne.

Przypominamy, że Komisja Stypendialna jest wyłączona z postępowania w sprawie wniosków o ww. świadczenia złożonych  przez Przewodniczącego danej Komisji. Oznacza to, że żaden z członków KS nie może zaakceptować takiego wniosku w USOSweb a Wiceprzewodniczący nie może podpisać decyzji administracyjnej.

Przewodniczących w takiej sytuacji prosimy o zgłaszanie się do nas z kompletem dokumentów bądź zaświadczeniem od kierownika jednostki, że dokumentacja jest poprawna i kompletna. Prezydium OKS zatwierdzi wniosek w USOSweb, decyzję administracyjną powinien podpisać kierownik jednostki.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.