Terminy wypłat stypendium rektora / Rector’s Scholarship payment dates

 

W roku akademickim 2016/2017 wypłaty stypendium rektora realizowane są:

 • 21 grudnia 2016 r.
 • 20 stycznia 2017 r.
 • 17 lutego 2017 r.
 • 17 marca 2017 r.
 • 21 kwietnia 2017 r.
 • 19 maja 2017 r.
 • 19 czerwca 2017 r.

In the academic year 2016/2017 Rector’s Scholarship payments are made on:

 • 21st of December 2016
 • 20th of January 2017
 • 17th of February 2017
 • 17th of March 2017
 • 21st of April 2017
 • 19th of May 2017
 • 19th of June 2017