Home »

 

Dokumenty

 

Akty uniwersyteckie

Ustawy

TBA

Dla Komisji Stypendialnych

Nowe zasady powoływania komisji zostaną określone w najbliższym czasie.

Procedura powołania komisji stypendialnej na UW

Wzór protokołu z posiedzenia komisji.

Załączniki do styp. socjalnego i specjalnego można wygenerować w USOS pracowniczym, z poziomu formularza Wnioski stypendialne > Historia >podświetlamy wybrane wywołanie algorytmu > Lista (dolna część ekranu, po prawej stronie).

Oświadczenie A dla osób, które nie zmieniły miejsca pracy i nie uzyskały nowego dochodu

Oświadczenie B dla osób, które nie miały dochodu opodatkowanego w roku 2017 lub utraciły dochód z tego roku i nie zgłosiły nowego dochodu w 2018 r.

Oświadczenie C dla osób nieodprowadzających składek zdrowotnych do ZUS

Oświadczenie ogólne DOC PDF

Rekomendacje dla Komisji Stypendialnych – Watchdog.edu.pl

Dla studentów

— Oświadczenie o dochodach —

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

— Stypendium socjalne i w zwiększonej wysokości —

Oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości (mogą je otrzymać tylko studenci studiów stacjonarnych!)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Poradnik do oświadczenia o dochodach 2014 dla studentów – to bardzo stary poradnik, ale może pomóc w zorientowaniu się, o co chodzi w oświadczeniu

 

No Comments