Home »

 

Dokumenty

 

Akty uniwersyteckie

Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony (18 lipca 2016 r.)

Tekst ujednolicony opracowano na podstawie poniższych zarządzeń:

  • REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 13 września 2013 r.
  • Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2014 r.
  • Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2015 r.
  • Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 16 czerwca 2016 r.

Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego (tekst ujednolicony)

Ustawy

TBA

Dla Komisji Stypendialnych

Procedura powołania komisji stypendialnej na UW

Wzór protokołu z posiedzenia komisji.

Załączniki do styp. socjalnego i specjalnego można wygenerować w USOS pracowniczym, z poziomu formularza Wnioski stypendialne > Historia >podświetlamy wybrane wywołanie algorytmu > Lista (dolna część ekranu, po prawej stronie).

Oświadczenie A dla osób, które nie zmieniły miejsca pracy i nie uzyskały nowego dochodu

Oświadczenie B dla osób, które nie miały dochodu opodatkowanego w roku 2017 lub utraciły dochód z tego roku i nie zgłosiły nowego dochodu w 2018 r.

Oświadczenie C dla osób nieodprowadzających składek zdrowotnych do ZUS

Oświadczenie ogólne DOC PDF

Rekomendacje dla Komisji Stypendialnych – Watchdog.edu.pl

Dla studentów

Krótka informacja o rodzajach stypendiów

— Oświadczenie o dochodach —

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

— Stypendium socjalne i w zwiększonej wysokości —

Oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości (mogą je otrzymać tylko studenci studiów stacjonarnych!)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (format .doc; stypendium rektora)

Poradnik do oświadczenia o dochodach 2014 dla studentów – to bardzo stary poradnik, ale może pomóc w zorientowaniu się, o co chodzi w oświadczeniu

 

No Comments